Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Mayıs 2015 dönemin de bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,3 puan artarak yüzde12 ,3'e yükselmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış aylık veriler tarım dışı istihdamda 90 binlik bir artış kaydedilmesine rağmen işgücündeki artı şın 184 bine yükseldiğini, böylelikle işsiz sayısının 94 bin arttığını ortaya koymaktadır. Bu dönemde istihdam sanayid e 78 bin, hizmetlerde 50 bin artarken inşaatta 37 bin düşmüştür. Betam'ın kullandığı işsizlik modeli mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliğin artmaya devam edeceğini tahmin etmektedir. Haziran 2015'teki seçimlerden beri süregelen belirsizliğin firmaların istihdam kararlarını olumsuz etkileyeceği ve siyasi görünümün yapısal reformlar için uygun olmadığı göz önünde bulundurulduğunda işsizliğin önümüzdeki dönemlerde artması beklenmektedir.

TÜİK'in açıkladığı işgücü verilerine göre Mayıs 2015 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla tarım dışı işgücü 838 bin (yüzde 3,6 ), tarım dışı istihdam 580 bin (yüzde 2,8), tarım dışı işsiz sayısı ise yıllık 258 bin kişi artmıştır. Söz konusu dönemde tarım dışı istihdamda azımsanamayacak bir artış olmasına rağmen işgücündeki artışın daha kuvvetli olmasına paralel olarak işsiz sayısında da artış kaydedilmiştir.
 
 Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre Mayıs 2015 döneminde Nisan 2015 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 184 bin artarak 24 milyon 70 bin olmuştur (Şekil 2, Tablo 1). Tarım dışı istihdam ise 90 bin artarak 21 milyon 109 bin olmuştur. İşgücündeki artışa istihdamdaki artıştan daha yüksek olduğundan tarım dışı işsiz sayısı 94 bin artmış, tarım dışı işsizlik oranı da Mayıs 2015 döneminde Nisan 2015 dönemine kıyasla yüzde 0,3 puan artarak yüzde 12,0'dan yüzde 12,3'e yükselmiştir.

Önümüzdeki ay tarım dışı işsizlikte artış bekliyorum.


Sanayide istihdam arttı

Mevsimsellikten arındırılmış sektörel verilere göre Mayıs 2015 döneminde Nisan 2015 dönemine inşaat sektörü hariç diğer tüm sektörlerde istihdam artmıştır. İstihdam sanayi sektöründe 78 bin, hizmetlerde 50 bin, tarımda ise 15 bin artmıştır. Buna karşılık, inşaat sektöründe 37 binlik bir istihdam azalışı kaydedilmiştir.