Avrupa Birliği tarafından hizmetler “normal olarak bir ücret karşılığı yapılan ve malların, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı kapsamına girmeyen işler" olarak tanımlanmaktadır.

Bu madde hükmüne göre, hizmetler tanımının kapsadığı faaliyetler şunlardır:

• Sınai nitelikteki faaliyetler;
• Ticari nitelikteki faaliyetler;
• Esnaf ve sanatkâr faaliyetleri;
• Mesleki faaliyetler.