Avrupa birliğine giriş son 20 senelik bir mevzu olarak gözükse de geçmişi daha eskiye dayanmaktadır. Türkiye'nin Avrupa Birliği ortak pazarına kademeli olarak katılması uygun görüldü ve ilk görüşmeler 1964 yılında başladı.

1964-1970 yılları arasında karşılıklı dialoglar devam etti ve bu geçişe hazırlık dönemi olarak bilinmektedir.

1973-1995 yılları arası geçiş dönemi olarak bilinmektedir. Bu yıllar arasında özellikle malların serbest dolaşımı, üretimin belirli norm'lara ve kriterlere göre yapılması, tekellerin kaldırılması konusunda birçok yasa kanunlaştı ve süreç belirli bir noktaya geldi.

1995 yılında geçiş döneminin tamamlanmasından sonra, Gümrük Birliği Kararı kabul edilerek Türkiye, AB sanayi mallarına uygulanan gümrük vergilerini kaldırdı. Karar 1 Ocak 1996'da yürürlüğe girdi. Türkiye böylelikle 1 Ocak 1996 tarihinde resmi olarak Gümrük Birliği'ne girmiş oldu.

Ama Gümrük Birliğine girmek Avrupa Birliği'ne tam üyelik anlamına gelmiyor. Türkiye Avrupa Birliğine tam üye olabilmek için hala görüşmelere devam etmektedir.