Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi, iletişimin hız kazanması ve hükümetlerin dış ticaretin arttırılmasına yönelik olarak diğer ülkelerle ticari ilişkilerin arttırılması amacıyla gerçekleştirmiş olduğu ikili anlaşmalar sonucunda Türkiye'nin dış ticaret ilişkisi olan ülke sayısı her geçen zaman artmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu yıllarda komşu ülkeler ve az sayıda Avrupa ve Arap ülkeleri ile gerçekleştirilen dış ticaret günümüzde yaklaşık 250 ülke 55 bin firma ile gerçekleştirilir duruma gelmiştir. Bu yazımda Türkiye'nin dünyadaki bölgelere ve ülkeler gruplarına göre ihracat rakamlarını sizlerle paylaşacağım.

Türkiye'nin dünyadaki bölgelere ve ülkeler gruplarına göre ihracat rakamları - Milyon Dolar ($)

ÜLKE GRUBU 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Toplam İhracat 73.476 85.535 107.272 132.027 102.143 113.883 134.915
A. AB Ülkeleri (27) 41.365 47.935  60.399 63.390 47.013 52.685 62.350
B. SERBEST BÖLGELERİ 2.973 2.967 2.943 3.008 1.957 2.084 2.545
C. DİĞER ÜLKELER 29.138 34.633 43.930 65.622 53.172 59.114 70.020
C1. Diğer Avrupa (A.B Hariç) 5.855 7.962 10.843 15.678 11.318 11.373 12.977
C2. Kuzey Afrika 2.544 3.097 4.030 5.850 7.416 7.025 6.701
C3. Diğer Afrika 1.087 1.469 1.947 3.212 2.739 2.258 3.633
C4. Kuzey Amerika 5.276 5.439 4.541 4.802 3.579 4.242 5.459
C5. Orta Amerika ve Karayipler 411 548 549 829 622 598 629
C6. Güney Amerika 274 341 514 901 678 1.237 1.840
C7. Yakın ve Orta Doğu 10.184 11.316 15.081 25.430 19.193 23.295 27.937
C8. Diğer Asya 3.029 3.942 5.227 7.074 6.706 8.581 10.199
C9. Avustralya ve Yeni Zelanda 271 327 343 435  362  403  481
C10. Diğer Ülke ve Bölgeler  208  192  857  1.417  561  102  164
Seçilmiş Ülke Grupları              
OECD Ülkeleri  47.325  54.481  65.675  70.472  55.832  61.492  67.116
EFTA Ülkeleri  821  1.189  1.328  3.262  4.336  2.416  1.887
Karadeniz Ekonomik İşbirliği  8.620  11.584  16.784  20.867  12.273  14.456  17.769
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı  2.670  3.341  4.700  6.248  5.948  7.617  9.292
Bağımsız Devletler Topluluğu  5.057  6.993  10.088  13.938  7.957  10.288  13.378
Türk Cumhuriyetleri  1.409  1.982  2.874  3.749  3.399  3.921  5.040
İslam Konferansı Teşkilatı  13.061  15.007  20.311  32.597  28.627  32.470  37.328Türkiye'nin ülke gruplarına göre ihracatının gelişimi ve bugünkü durumu yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Bu Tablolara göre 2005 – 2011 döneminde Türkiye ihracatının büyük bir kısmı içinde AB üyesi ülkelerin de olduğu OECD ülkeleri ile gerçekleştirmiştir. OECD ülkelerine 2005 yılında %64,4 pay ile toplam 47,3 milyar ABD doları ihracat yapılırken, 2010'da bu oran %48'e gerilemiş ancak OECD ülkelerine yönelik ihracatın tutarı 67,1 milyar ABD Doları'na yükselmiştir. Dönem içerisinde AB ülkelerine yapılan ihracatın payı %56,3'ten %42,3'e gerilerken, diğer ülkelerin payı artmıştır. Diğer ülkelerin payının artmasında yakın doğu ve orta doğu ülkelerine yapılan ihracatın payındaki artışın etkisi büyük olmuştur.